måndag 29 september 2014

Förbifarten kan stoppas. Det vore ett mycket positivt beslut för trafiken, miljön, klimatet, naturen.
Mycket talar nu för att Förbifarten stoppas - ett mycket välkommet beslut i så fall. Det ser så ut om man ska tolka det som kommit fram om förhandlingarna mellan S-Mp och V. Löfvens besked i Januari att förbifarten ska byggas och inte är någon förhandlingsfråga heter i dag "att det kommer att bli en bra lösning som båda parterna är nöjda med", I Stockholm bildar S-Mp och V Majoritet och Fi har också kommit in i Stadshuset och är kraftigt emot Förbifarten. Det är ju också i hög grad en Stockholmsfråga eftersom vi i länet ska betala motorvägen med våra trängselavgifter.

30 miljarder som redan är 60  för en ny motorväg på 21 kilometer, varav 19 sådär 40-60 meter under jord och vatten.
Det är ett gammalt tänk ända sedan Kungshattsleden på 60-talet, Västerleden som följde och sedan många år Förbifarten. Centern och Knut Nilsson var emot den redan då, liksom jag, och nu ser det ut som....  Det är samma feltänk i dag som det var för 50 år sedan. Det visade också 12 forskare på DN Debatt för några veckor sedan.

De 60 miljarderna, som kan bli ännu mer, ska naturligtvis användas för kollektivtrafik.
En spårbilsring runt Stockholm för 70-100 miljoner per kilometer ger 3-4 mil spårbil för lika många miljarder. När kollektivtrafiken byggs ut minskar bilåkandet. Bilpooler, Hyrbilar, bildelning och de nya snabbt framväxande lånebilarna i städer minskar bilismen ännu mer, dn.se/din ekonomi. Centern borde vända eller rättare återgå till den gamla, gröna, miljövänliga och framtidsinriktade C-linjen,-Nej till förbifarten, mer kollektivtrafik.

För övrigt blir det nu landsting och Samrådsmöte med handikapporganisationerna.

Inga kommentarer: