måndag 22 september 2014

Nya EU-kommissionen måste tydligare stödja Ukraina, fördela flyktingansvaret bättre och stärka demokratin och öppenheten i organisationen.
Vi vet inte hur den nya EU-kommissionen kommer att arbeta.  Jean-Claude Juncker, den nya kommissionsordföranden, har gjort hedervärda insatser för att få ihop en kommission som är betydligt bättre än den usla kvinnorepresentation som de första sonderingarna om kommissionärer visade. Tycker kommissionen som första tunga frågor ska ta stödja Ukraina och fördela flyktingansvaret jämnare mellan medlemsländerna. Juncker själv är federalist men ge honom inget utbyte åt det håller utan stärk det inre samarbetet.

I riksdagen gick det däremot sämre med kvinnorepresentationen som minskade från 157 till 152, trots ett Fi-val som lyfte jämställdheten i valdebatten.
Det är andra valet i rad som nu kvinnorepresentationen minskar i riksdagen. Folkpartiet får ett riktigt ras där bara 5 av 19 ledamöter är kvinnor.Centern ökar sin representation med 10 procent till 9 av 22. Roligt och bra.

Vill återigen understryka att den första frågan för regeringen och oppositionen bör vara en utvidgad överenskommelse om migrations- och integrationspolitiken  för att tydligt stoppa Sd från inflytande.
Överenskommelsen ska bygga på den uppgörelse som gällt mellan Alliansen och Mp. Vore roligt om Centern, med den roll, vi nu fått och tagit som Alliansens största parti efter M, tog detta initiativ.
För övrigt blir det i dag mycket av inre tjänst med rensning av valmaterial för att komma fram på skrivbordet.

Inga kommentarer: