söndag 21 september 2014

Så har det då gått en vecka och debatten är redan mer inriktad på samarbete, ansvar, minskad blockpolitik, för Sveriges bästa och om det sker kan Sd  och V isoleras- och det är Löfven som bär regeringsansvaret.

Av den " folkliga" debatten som mer och mer blir mediastyrd med opinionsmätningar om det mesta kan man se att "svenska folket" vill ha mer samarbete efter den situation som uppkommit efter valet. Det är positivt och något att ta fasta på. Det gäller också att ha fokus på en lite längre period än bara veckorna efter valet. Inga löften ska svikas, som jag skrev i går och vi ska inte ge vika men inse att vi behöver samverkan över blockgränsen..

Vad är det som säger att Centern skulle få mindre inflytande i ett blocköverskridande regeringssamarbete än i den avgångna Alliansregeringen? 
Och vad är det som säger att svenska folket skulle tycka sämre om Centern i ett blocköverskridande samarbete? Vi har inte gått framåt i valen med Allianssamarbetet, undantaget EU-valet i år. Centern har alltid varit ett samarbetsparti och ställt upp när landet så krävt för att få en "handlingskraftig" regering. Löfven är den som måste få igenom sina förslag i riksdagen. Får han inte det faller hans regering. Centern har ett utrymme att ställa långtgående krav på  Löfven och S- Mp. De vill ju inte att den nya regeringen ska falla. Tydliga C-krav isolerar också V och Sd. Uppgörelserna om Friskolorna och försvaret ska stå fast..

Naturskyddsföreningen har skissat på hur en uppgörelse om miljö- och energipolitiken skulle kunna se ut.
Den är intressant även om man nog tror lite väl mycket som en uppgörelse om t.ex kilometerskatten... Energi, kärnkraft, Järnvägar, giftfri vardag, fossilfri fordonsflotta, mer ekoproduktion i Sverige är områden där Centern,och svenska folket kan vinna,
Men,som jag sa i går,ta en pilsner i taget.
För övrigt blir har det blivit lite avbrott i tennisen på söndagar med Micke, men nu återgår vi till rutinen igen. Jag känner nig laddad.

Inga kommentarer: