torsdag 9 april 2015


Anförande Medborgartjänst
Världen har blivit oroligare. Afrika, Mellanöstern, IS terror och Rysslands hot. Den här motion är ett förslag att stärka den folkliga förankringen  av försvaret av vårt land och öka ansvarstagandet för andra gemensamma insatser i det samhälle vi alla är en del av.

Försvaret ska nu stärkas, men hur får vi frågor om försvar, säkerhet, krishantering, sammanhållning att bli en del av hela svenska folkets vardag? Värnpliktens avskaffande kan förstås men kanske behövs något nytt och bredare i dess ställe. Det är en i högsta grad folklig angelägenhet att försvara vårt land, vår gemenskap, att ta ansvar för något annat än sig själv. För ungdomar är det särskilt viktigt att se sig själv i ett bredare sammanhang. Att få kontakter med andra, att hjälpas åt och kämpa för något tillsammans.
Jag tror därför det skulle vara värdefullt om ungdomar i 19-20 års åldern får göra medborgartjänst på förslagsvis 6 månader inom försvars- och säkerhetsområdet, civilförsvaret, hemvärnet, äldreomsorgen och sjukvården. eller något som stärker krisberedskapen vid miljö- och naturkatastrofer, terrorhot, IT-attacker och utslagning av t.ex livsmedelsförsörjningen.
Säkerhet är något som byggs tillsammans med andra och varandra, och av både män och kvinnor.
Bifall till motionen
Förövrigt så steg jag just innanför dörren hemkommen från två dagar i Bryssel med Mälardalsrådet om regionsamarbete, forskning, utveckling, innovationer. Riktigt bra.Inga kommentarer: