tisdag 7 april 2015

DN:s ledare i dag dn.se/ledare handlar till 100 procent om min motion till Centerstämman om livsbalans och rätten att arbeta så mycket och så lite man vill under olika skeden i livet - flexibel arbetsmarknad.
Det är roligt att läsa dagens DN. Tidningen skriver under rubriken "När äldre blir allt yngre". Då behöver vi "ett mer flexibelt och anpassat arbetsliv."Där människor med fysiskt och psykiskt tunga arbeten  kan få arbetsvillkor och arbetstider som inte sliter ut dem. Och där människor som klarar att arbeta mer och längre också får bättre möjligheter att göra det.

Arbetstid och pensionsålder bör inte vara densamma för alla.
Detta stämmer helt med min motion om Livsbalans som jag hoppas ska få ett bra mottagande på stämman. Det stämmer också väl med vad människor själva vill. Häromdagen presenterades en opinionsmätning om att en tredjedel av svenskarna kan tänka sig att arbeta efter 65 år. Svenska folket har också blivit äldre och friskare.. Den genomsnittliga livslängden har bara sedan 1990-talet ökat med 7 år.

8-timmarsdagen, 40-timmarsveckan och pensionsålder vid 65/67 har passerat bäst före datum. Ett flexibelt arbetsliv där både arbetsgivares och arbetstagares intressen och verklighet tillgodoses skapar ett rikare och bättre liv för alla. Ta ett gemensamt tag regering, opposition, fack och arbetsgivare och stöp om arbetslagarna. Människorna vill ha Livsbalans.
För övrigt var det illa, mycket illa att jag missar isfisket med Raymond i veckan, men måste fullfölja resan med Mälardalsrådets Fou-Utskott till Bryssel nu i morgon och på torsdag. Men lycka till med fisket. 

Inga kommentarer: