onsdag 22 april 2015

Stor artikel om Medborgartjänst på DN Debatt från forskare och Arenagruppen. Bra om Centern visar en positiv reaktion också.
Det var ju lite roligt, men inte helt oväntat, men att frågan skulle komma upp så direkt efter Centerstämman i helgen i länet, där min motion i frågan diskuterades, det visste jag inte. Hela artikeln har till 90 procent samma innehåll som min motion. Vi måste stärka tilliten till samhället och gemensamma insatser för försvar, kriser, katastrofer som bränder och stormar, IT-attacker och allvarliga störningar i el och vattenförsörjningen. Artikeln föreslår en allmän och obligatorisk medborgartjänst för alla i åldrarna 18-24 år.

Värnplikten gav samarbete, mognad och gemensamt ansvar åt pojkar och senare också flickor  kring försvaret. Det behövs nu något bredare där grupper och individer med olika bakgrund kan mötas, skriver författarna, som är forskare och debattörer från Arenagruppen och med S-anknytning. Medborgartjänsten ska innehålla kvalificerad utbildning i krishantering och andra samhällsviktiga insatser. Frågan om en framtida värnplikt ska vara ett inslag i medborgartjänsten ska utredas.

En rapport "Gör din plikt" ska nu överlämnas till regeringen, med begäran om en parlamentarisk utredning av frågan
Längden på Medborgartjänsten skall också utredas. Själv föreslog jag 6 månader i min motion. Det var en rejäl diskussion om motionen på länets årsstämma och många backade upp förslaget om just en utredning om medborgartjänst, som dock föll med tror jag med 46 mot 24 eller något sådant i en votering.
Har också sänt motionen till P1 , Dn och till partiordföranden Annie Lööf och partisekreteraren Michal Arthursson.

Inga kommentarer: