lördag 4 april 2015

Bra med stoppavtalet för kärnvapen med Iran men uppföljning och kontroll är avgörande. Och båda ländernas oppositioner kan skapa problem.
Obama såg tillfreds ut, liksom också Irans förhandlare. Israel är kraftiga motståndare, liksom republikanerna i USA  och det förklaras med att det var Israel som krävde sanktioner mot Iran om man inte gick med på förhandlingar. Nu har man gjort det och förhandlingarna har givit ett resultat med ett preliminär avtal. Då bör också sanktionerna hävas. Avtalet betyder nej till upparbetning som kan skapa plutonium som man kan göra kärnvapen av.Atomenergiorganet IAEA ska göra regelbundna inspektioner. Följ det i detalj och vid minst avvikelse...faller avtalet och nya sanktioner genomförs.

Förbjud kärnvapen skriver företrädare för fredsorganisationer, röda korset och Svenska kyrkan
Det är verkligen rätt tidpunkt att samma dag som avtalet med Iran och säkerhetsrådets medlemmar blir klart mot kärnvapen i Iran också kräva att kärnvapnen i övriga världen ska skrotas. Viss är det ologiskt men framför allt omoraliskt att USA kräver stopp för utveckling av iranska kärnvapen när man själv har en arsenal som kan ta död på halva jorden.

Det är också svårt att se logiken i att världssamfundet har förbjudit kemiska och biologiska vapen
som orsakar obegripligt mänskligt lidande men inte kärnvapen.
Svenska kvinnliga politiker, främst från socialdemokraterna och vänstern stoppade kärnvapen i Sverige. Vad säger den växande feministiska rörelsen i dag?Vad säger Sverige som nation? Vad säger partierna? Vad säger Ce...?

Inga kommentarer: