lördag 18 april 2015


På väg till distriktets årsstämma i Upplands Väsby där mina motioner om Livsbalans och Medborgartjänst ska behandlas. Här kommer mina repliker om de behövs..

Replik på förslaget om medborgartjänst

Det  här handlar om något mycket bredare än värnplikten som styrelsen  talar om.  Det här handlar om hur vi kan stärka  sammanhållningen för det som är gemensamt i landet. Varje generation skulle göra samhällsinsatser där det behövs folk.

Medborgartjänsten skulle ge viktiga kontakter med arbetslivet, försvaret,  socialtjänsten, äldreomsorgen. Vi skulle kunna minska den alarmerande ökningen av unga som varken arbetar eller studerar.
Centern skulle ta ledningen i en bredare diskussion om ansvar för gemensamma världen, krishantering och miljöinsatser. Gemenskap där alla behövs 


Replik på förslaget om Livsbalans
Man kan se det här förslaget som en centerideologisk fråga som decentraliseringen och lokalsamhället. Det handlar om hur vi lever livet, eller vill leva livet.
Per o Kerstin
Man kan jämföra förslaget med ett tillkännagivande i riksdagen, stämman anger en färdriktning men detaljstyr inte hur den ska gå till.
För övrigt åker jag nu till distriktsstämman och det blir en givande dag.
Inga kommentarer: