onsdag 15 april 2015

Så åker jag då till Umeå och möte med KOMPASS styrelsen med nya frågor för framtiden för modern miljövänlig transportteknik
Vi ska diskutera spårbilsutredningen Airport City Stockholm med satsningar på spårbil till och runt omkring Arlanda till hotell, marknadsplatser mm. De stora parkeringsplatserna kring Arlanda måste minska. Vi ska ta upp marknadsfrågor kring nästa Podcar City Conferense i Californien i höst och förberedande möten i spårbilspaviljonen på Arlanda, Almedalen och nästa nummer av vår tidning Destination.
Vi ska också diskutera våra kontakter och uppvaktningar för regeringen och Trafikverket om en pilotbana i Sverige. Umeå är en av de städer som nu är medlemmar i KOMPASSoch vi ska gå igenom läget där.
Spårbilen kommer
Nu åker jag in till tåget

Inga kommentarer: