tisdag 21 april 2015

Förvånande men väldigt roligt att Moderaterna i landstinget nu föreslår enhetstaxa för enkelresor i landstinget och vill utreda frågan.
Ja, det var överraskande. Jag pratade med Kristoffer Tamssons häromdagen men inte ett ljud då. Nu blir det en parlamentarisk utredning och där har Centern ett stabilt namn i Bosse Andersson från Sigtuna så det här kan bli roligt.

Centern drev frågan om en utredning om framtidens biljettsystem i valet förra året.
Valet 2006 hade vi enhetstaxa som vallöfte, men fick vi inte gehör. Nu kan det bli verklighet. Bra också att "Happy hours" kan utredas, att det blir billigare att resa under lågtrafik än i högtrafik. Det är ju ett sätt att använda  befintliga vägar och trafikresurser effektivare.

Roligt också att Centerns 20-åriga förslag om starkare regioner med decentralisering av makt från stat och länsstyrelser till valda regioner kan bli verklighet.
Det finns nu en enighet också här över blockgränsen om att bilda en region. Den stora frågan blir "storleken". Skall det vara Stockholms läns eller skall Mälardalsrådet bli riktmärke. Börja med länet, säger jag. Det blir stort nog ändå. En ansökan om regionbildning kan nu skickas till regeringen i december. Två bra besked från landstinget och tack till Moderaterna för deras nya besked.
För övrigt hade vi ett bra möte med kretsstyrelsen i går där vi diskuterade våra krav i budgeten  som pendelbåtar, näringslivsprogram och ungdomsfrågor. Johan Linander fick också i uppdrag att skriva en artikel och backa upp förslaget om enhetstaxa, något som han redan har gjort och sänt in till världspressen.


Inga kommentarer: