fredag 10 april 2015

Ett mycket informativt besök med Mälardalsrådet i Bryssel och diskussioner om EU:s ökade problem med  euro- och Greklandskrisen, EU-migranterna, Ukraina och Ryssland, den höga arbetslösheten och den ökade EU-kritiken.
Det är utmärkt att Mälardalsrådet som en frivillig regional samarbetsorganisation i Mälardalen håller hög profil i samarbetat kring de regionala frågorna med EU och andra länder. Företrädarna för EU-kommissionen stack inte under stol med de allvarliga problem som EU nu lever med. Eurokrisen, risken för Grexit, att Grekland bryter sig ut ut euron eller blir utsparkat, den höga arbetslöaheten delvis orsakad av den fastlåsta penningpolitiken för alla euroländer, krisen i Ukraina och Rysslands återupptagna stormaktsdrömmar.

Det är ingen liten apparat med sådär  48-50.000 EU-anställda
i en jätteorganisation där flera av oss i besöksgruppen, som är politiker från Mälardalens kommuner och landsting, tyckte att stuprörstänkandet var utmärkande i presentationerna av vad man gör och i diskussionerna också. "Vi gör det här, andra får sköta det där...."
Den växande EU-kritiken beror i hög grad på misslyckanden med ekonomin, arbetslösheten och löften om ökad EU-välfärd som inte infriats. Och så kommer då flykting  och invandrarfrågorna och de bruna partierna får ökad makt, inte minst i EU-parlamentet med Gyllene gryning i Grekland och Nationella fronten i Frankrike.

Mälardalsrådet gör nytta med sin rapportering tillbaka till medlemsorganisationerna, men kan göra ännu mer genom förbättrad info om utländsk utbildning och samarbete i olika EU-projekt.
Ina Ununger, Bosse Andersson och jag medverkade från Centerpartiet och jag tycker att vi bidrog en hel del i de flesta diskussionerna, inte minst  med våra krav på att satsa på de små företagen och miljön.  


Inga kommentarer: