onsdag 8 april 2015

 Här kommer ett anförande som jag kommer att hålla på distriktets årsstämma den 18 april om min motion om Livsbalans.                                                                

Anf Livsbalans
Centervänner,

 Det är viktigt med ett jobb. Men det är också viktigt att vi är tillfreds med vardagen - livsbalans mellan jobb, familj, fritid. Sjukskrivningarna ökar. Mest på grund av stress och psykisk ohälsa och mest för kvinnor. Vi blir äldre och många vill arbeta längre.

Arbetslivet avgör mycket hur vardagen blir, om livsdrömmarna blir verklighet eller om det känns tungt och stressigt.
Sex timmars arbetsdag låter lockande, men är fel väg. Centerns svar ska vara förslag som ökar valfriheten att själv bestämma hur mycket eller lite man vill arbeta under olika perioder i livet, både som yngre och äldre.

Yrkandet i motionen att ta fram ett program för en fri arbetsmarknad vill jag justera mot ett mer allmänt yrkande för att få livsbalans som en ideologisk fråga för centerpartiet.

Nytt Yrkande: att Centerpartiet i det vardaglig politiska arbetet verkar för en fri arbetsmarknad med valfrihet och  flexibilitet för att skapa livsbalans under olika skeden av livet.

Vi vill ha hela, glada och livsbejakande människor. Livsbalans ska vara centerns linje.
För övrigt är kl nu 04.17 och jag åker nu iväg till Arlanda och Bryssel för möte med Mälardalsrådets FoU-Utskott några dagar om regional utveckling kring forskning och innovationer. Roligt.Inga kommentarer: