tisdag 14 april 2015

Varken oppositionen eller regeringen lyfter - bara SD och nu försöker Jan Björklund undvika att bli sparkad med krav på mer pengar till försvaret.
Ja, ungefär så ser den ut, den inrikespolitiska dagskursen. Regeringen har bekymmer med svikna löften och tappade förtroendesiffror. Moderaterna ocn nya partiledaren Anna Kinbeg Batra har varit ovanligt tysta, tycker jag. Den interna debatten om DÖ har säkert tagit energi. Centern har inte hörts så mycket, frånsett senaste dagarnas landsbygdsdebatt som har varit bra och som det behövs mer av. Kd byter partiledare och Ebba Bush Thor avvaktar partiledarvalet.

Folkpartiet och Jan Björklund försöker bryta sig ur dödläget, risken att falla under 4-procentsspärren 
och risken för Björklund att bli sparkad som partiledare. Nu hoppar Fp av försvarsförhandlingarna i ett desperat försök att lyfta både parti och partiledare. Men är försvarsfrågan verkligen rätt fråga för det? Har heller inte hört något från Centern i den frågan varken om pengar,försvarsinriktning eller nej till Nato. Här tycker jag Centern skulle lyfta frågan om medborgartjänst för både tjejer och killar antingen i försvaret eller i den gemensamma sektorn med t.ex kris- och miljöinsatser.

Tycker också att Centern liksom moderaterna bör vara öppna för samtal med regeringen om vinster i välfärden, så vi inte står där som det ståndaktiga privatiseringsalternativet.
Tala om hur välfärden ska stärkas  och kvalitén säkras  liksom  hur vi ska skapa livsbalans för dagens ofta hårt stressade människor. Rätt att jobba olika mycket under olika skeden i livet och en rätt att arbeta längre om man önskar det.
För övrigt tog jag i går upp spårbilar med trafiklandstinsrådet Kristoffer Tamsonns när frågan om T-baneutbyggnaden togs upp på  pensionärsrådet.  Inga stora parkeringsplatser runt de nya T-banestationerna. Bygg spårbilar från de nya bostadsområdena.

.

Inga kommentarer: