fredag 29 maj 2015

Cameron på rundtur i EU för att få de tunga regeringarna med sig på en omförhandling av EU-fördraget och en bantning av EU. Merkel Hollande, Nederländerna,Polen m fl. 
Det är bra och det är också bra att det görs snabbt så inte frågan drar ut på tiden. Då kan kritiken mot Camerons regering öka. Det som inte är bra är om man måste ändra  i Lissabonfördraget. dn.se/världen . Det kan att dra ut på tiden 8-10 år genom krav på folkomröstningar i andra medlemsländer också. Det kan visserligen bli tuffare ändringskrav på minskad EU-makt men det kan också  haverera när det pågår så länge.
Sverige bör som många andra länder nu gör också ta fram en lista på frågor som bör omförhandlas som jordbruket, krav på formella  undantag för euron, ökad inflytande för riksdagen med mera.

Löfven inför S-kongressen. I dag är stora dagen för Löfven och socialdemokraterna. Den första stora interndebatten sedan valet med 350 ombud på S-kongressen i Västerås. Kan bli avgörande för Löfvens framtid.
Och det var ingen bra start med beskeden i ekot i morse att S-Mp regeringen får mycket hård kritik från konstitutionsutskottet, KU, för brist i hanteringen av massor med ärenden där inte lagrådet hörts och remisinstanserna fått får kort tid på sig.
   De brutna vallöftena har gjort att S-stödet i opinionen minskar, bensinskatt, minskat rut- och rotavdrag, vetorätt mot friskolor...

Löfven vill tillbaka i tiden och tar upp ett gammalt ordspråk "Gör din plikt - kräv din rätt".
Men det blir lite konstigt när kravet handlar om att elever och föräldrar måste skärpa sig...ja, just det, för att Sverige ska klara konkurrensen o framtiden. Van menar han? Också medborgarna i allmänjet lägger han till sedan i dn.se/nyheter  Och var det inte pensionärernas situation S skulle stärka? Titta på ombuden. 89 ombud är under 35 år och 8 är över 65...Vad säger det?
För övrigt ska Sonja och jag nu såga vidare med fallvirket från skogen till spisen och bastun för i vinter.

Inga kommentarer: