torsdag 14 maj 2015

Lämnar nu ordförandeklubban i KOMPASS, nätverket för spårbilar, efter sju år som ordförande när vi startade 2008. Vi har gått från 0 till 12 kommuner som medlemmar
Spårbilen kommer.
Det är ingen tvekan.Spårbilen kommer och fler än de tolv medlemskommunerna planerar nu att göra en spårbilsstudie. Spårbilen går på räls 4-5 meter upp i luften, drivs på flera ställen i världen med solceller i spåret, förarlös, miljövänlig, effektiv och tar ingen mark i anspråk. Den ramar in det bästa av bil och kollektivtrafik. Den finns på många ställen i världen i USA, Sydkorea, Storbritannien, Arabemiraten och nya banor växer nu fram. Den är ett utmärkt komplement till övrig kollektivtrafik och finns på flygplatser, som matarbanor,i marknadsområden och vid universitet.

Det är roligt att ha varit med om starten för något som kommer - modern miljövänlig transportteknik.
Åtta spårbilskonferenser har genomförts i Uppsala, Ithaca, USA, Berlin, Stockholm, Silocon Valley, Californien, Washington och Stockholm och nu förberedes den 9:e spårbilskonferensen också den i Californien. Den senaste banan som invigdes var Suncheon i Sydkorea, 9 km i ett naturvårdsområde. Londons flygplats Heathrow har också en ny spårbilsbana från terminaler till parkerings- och marknadsplatser.

Vi har haft spårbilen på turné på 7-8 platser i Stockholmsregionen i samband med valet liksom i Almedalen under flera år. På Nybygget utanför Arlanda har KOMPASS en spårbilspaviljong där vi i går hade årsmöte. Den besöks av skolklasser och används för möten.

Visst, kan man tycka att vi borde ha fått en bara i Sverige för länge sedan, Lite besviken för att inte säga f-ad är jag för att Alliansregeringen med centerministrar på näring, energi, IT och miljö inte fick fram stöd till en pilotbana. Men...Jag kommer inte att sluta jobba med spårbilar.

Stort Grattis till Ann-Christin Larsson Frickner, en energisk och engagerad C-politiker från Upplands Väsby som nu tar över som ordförande och tack till medarbetare i styrelsen och kunniga konsulter som Magnus, Hunhammar, Christer Lindström och Christian Nutzel.
För övrigt ska jag nu klippa gräsmattan. 


Inga kommentarer: