torsdag 7 maj 2015

I dag och i morgon blir det Mälardalsting i Nyköping för att stärka den regionala utvecklingen i Mälardalen. Regionfrågan med decentralisering av statlig makt till regionerna blir nu allt mer intressant.
Det har varit ganska tyst om regionfrågan i flera år. Centern tog upp den redan i samband med regionplanerna på  70-talet. Minska de statliga länsstyrelsernas makt och öka kommunernas och regionernas. Avskaffa landshövdingarna och inför regiondemokrati med regionala val . Vi har också  fåt regioner i Västergötland, Skåne m fl och diskussionen  fortsäter. Varför behövs en förändring. Regioner stärker demokratin  med regionala val och bort med landhövdingarna. Det blir lättare att samarbeta kring infrastrultur, kollektivtrafik, arbetsmarknad, kultur ,utbildning och sjukvård.

Mälardalsrådet  är en samarbetsorganisation för med länets närmare 60-tal kommuner och 4 landsting. Inriktningsmål för 2016 ska nu antas

En sammanhållen region
En gemensam arbetsmarknads-, utbildnings- och bostadsregion.
Vi upplever en värld med ökad urbanisering, så också i Sverige. Arbetsmarknadsregionerna växer och folk arbetar alltmer utanför kommun-och landskapsgränser. Här behövs samarbete för en fungerande infrastruktur och bra kollektivtrafik.

En stark kunskapsregion
En region med god och hög utbildning för kompetensförsörjning vid grundskolor, gymnasier oh våra 21 universitet och högskolor.

En miljösmart region som ligger i framkant när det gäller miljö, energi och klimat
Här måste vi bli bättre på att minska utsläpp av koldioxid och transporternas och bebyggelsens klimatpåverkan.

En öppen och kreativ region
som tar tillvara kulturens och civilsamhällets möjligheter att stärka gemenskap och sammanhållning med ökad öppenhet mot omvärlden.


Detta ska sedan bli med konkreta effektmål och det är så arbetet ska inriktas i forum, arenor och arbetsgrupper med deltagare från hela Mälardalen. Roligt, roligt.

Inga kommentarer: