lördag 16 maj 2015

Väntat men tråkigt och fel att bygga Nya Slussen när Plan B kunde gjort det dubbelt så fort, hälften så dyrt och dubbelt så bra med bussterminalen på nuvarande plats.
Det var inte bra. Hur kan man lnleda ett bygge som Slussen utan att veta om an har något bussgarage? I juni ska exploateringsnämnden ta besluta och i oktober ska kf besluta. Men ingen vet om det blir någon bussterminal. I januari ska bygget påbörjas och 2022 ska det stå klart.
Den provisoriska vändplatsen för bussar ska bli permanent, vad nu det betyder. Samtidigt sägs att den provisoriska bussterminalen inte ska vara färdig 2022. Förklara någon?

-Men vi tänker bygga bussterminalen i berget, säger finansborgarrådet Karin Wanngård.
En ny  detaljplan skall tas fram när den tidigare detaljplanen förklarats undermålig och upphävts av domstol. Men varför ska man bygga in en bussterminal i Katarinaberget? Riskfyllt, farligt, går inte att vända bussarna, långt till Stockholmsbussarna, svårt för äldre och funktionsnedsatta, Och det är inte säkert att det blir ett ja på den nya detaljplanen heller. Risk-, säkerhets och och miljöproblemen är för stora. Och även om det blir så har Katarinabergets fastighetsägare sagt, så sent som i veckan, att det inte tänker tillåta något bussterminal i berget. Och att expropriera berget för en bussterminal är inte självklart att det går,

Och även om det skulle bli så  säger Karin Wanngård att den nya bussterminalen i Katarinaberget ska vara klar först 2025. Var ska vi kliva på och av någonstans mellan 2022 och 2025 vi som ska till Värmdö? Nej, Plan B är det bästa förslaget och det går att lägga in om viljan finns,

Det kan bli så illa att när nya Slussen är färdig finns ingen bussterminal för Värmdö- och Nackaborna och då kommer man att säga att bussterminalen som ska byggas vid nya T-banan i Nacka får duga. Precis så som vi har befarat.
För övrigt är det nu Gustavsbergsdagen och tänker ta oss till Hamnen och följa alla arrangemangen.
Inga kommentarer: