måndag 25 maj 2015

Ett nytt bra förslag från Fredrick Federley att EU-länder som inte använder sina socialfondspengar för sina behövande invånare ska fråntas stödet och pengar i stället betalas till civilsamhället och organisationer som Rädda barnen och Röda korset.
Det är fruktansvärt att kring 25 miljarder kronor i stöd till fattiga i Rumänien och Bulgarien aldrig kommer fram till de personer pengarna är avsedda för. Det är ett utmärkt förslag att ge pengarna till organisationer och civilsamhället i stället. Kan bli svårt att få igenom men det är en bra början.

Cameron fortsätter EUropa-turnén och träffar nu EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och Tysklands förbundskansler  Angela Merkel för att "reformera EU". 
Det är ett bra initiativ av Cameron med översyn och omförhandlingar av EU-fördraget som i Storbritanniens fall handlar om ett medlemskap som varat i 42 år, sedan 1973. Det är  fullständigt naturligt att detta görs och att det också leder till en ny folkomröstning om det omförhandlade avtalet. Det kommer att följas av flera länder och också detta är bra. Sverige bör också ta fram en lista på vad som behöver omförhandlas. Allt för att stärka samarbetet,sammanhållningen och demokratin. Sverige bör t.ex kräva ett formellt undantag från euron.

Bra artikel av fyra medarbetare på kommunal: Omsorgen måste få styra hemtjänsten"
Modellen med minuträkningar på insatser i sjukvården, äldrevården och hemtjänsten har nått vägs ände. Valfriheten är bra och kan tom utökas om den som behöver hjälp får ett större inflytande över vilken hjälp som ges., men minuterna med städhink och dusch måste vika för omsorgen. Det är precis detta som nu också ska utredas i landstinget och som landstingsgruppen diskuterade på konferensen på Utö i slutet av förra veckan.
För övrigt tycker jag att Fredrick Federley  nu lagt två bra förslag samma vecka, ett öppnare EU och stödpengar direkt till behövande, inte till byråkrater.  


Inga kommentarer: