onsdag 21 oktober 2015

Åldersdiskrimineringen måste brytas skriver Björn von Sydow (S)m och Barbro Westerholm (Fp) båda riksdagsledamöter i dagens dn.se/debatt. Rätt, men....varför räkna år
Det är lite samma fråga som jag skrev om i går. Naturligtvis ska inte äldre diskrimineras i t.ex arbetslivet, men inte yngre heller. Men vist är det väldigt tydligt att just äldre diskrimineras mer. I riksdagen finns 9 personer av 349 som är över 65 år, det är 2,6 procent. I Sverige är 25 procent över 65 år.

Men jag reagerar mot att också dessa livserfarna, äldre riksdagsledamöter talar om pensionsåldern och de exakta tiderna för pensionering som det viktiga. 
Ta USA som exempel. Jag har en hel del kontakter och har rest en del och jag har aldrig hört en debatt om "pensionering" som i Sverige. Sonjas systers man Louis är 88 år och arbetar fortfarande som domare i New Yourk. Den senaste kandidaten som ställer upp för demokraterna i presidentvalet, Sanders är 74 år, ett år äldre än jag. Det hedrar det amerikanska samhället.

Att arbeta så mycket och lite som man vill under olika skeden i livet måste vara målet - jag kallar det livsbalans. Skapa arbetslagar som stimulerar en sådan utveckling.
En utveckling som jag tycker redan är på gång men som kan gå fortare om vi får ramlagar på arbetsmarknaden som fack och företag också stödjer,

Förarbetet är viktigast för att gemensamt och "hållbart" klimatavtal i Paris.
Jag var med på det havererade klimatmötet i Köpenhamn 2009 i egenskap av ordförande i KOMPASS, nätverket för spårbilar. Jag såg på lite håll hur förhandlingarna segade sig fram och till slut fick mer eller mindre överges. Bra, att det nu är ett omfattande förarbete  med 30 sidor text och bindande avtal som redan diskuteras,
Och i dag ska jag och Sonja hämta Sara och Hanna efter förskoleklassens slut igen, precis som i går, när båda föräldrarna har fullt på jobbet. Och vi har fått ett nytt...ha.


Inga kommentarer: