lördag 10 oktober 2015

Dö har fått dö, men ingen vet vad som kommer i stället. Kd fällde den och Allianspartierna ställde sig bakom och konstaterade faktum samma kväll. Nu är det vacum.
Det är ingen som kan säga om det är bra eller dåligt, och från vems perspektiv. Kd var mest missnöjda och vill profilera sig upp från de 3,5 procenten med ny partiledare. Men Ebba BT och partistyrelsen var ju för att behålla dö. Det var 7-8 distrikt med Anders Andersson i Kalmar som var mest pådrivande tillsammans med KDU och ordföranden Sara Skyttedal.

Man måste ändå fråga om det inte krävs en sådan här gång att man själv har något alternativ till det man fäller,
Och detta särskilt som Kd ställt sig bakom överenskommelsen och man förväntar sig "pacta sunt servanda", avtal ska hållas. Kd ställde också de övriga allianspartierna inför ett "fait accompli". Man kunde ju inte från något parti i Alliansen säga något annat än att  nu är dö död.

På kort sikt tror jag ingenting händer, men det är klart att diskussioner om regeringssamarbete i olika former  redan har börjat,
Om några månader, ett halvår, kan det säkert se annorlunda ut. Jag tror inte på någon tysk s-m koalition. Tror inte Löfven vill och framför allt går det inte ihop med Mp och V, vilka roller de än får.
Men i en sådan koalition behövs de ju inte för majoriteten....

Jag känner på mig att Fp med Jan Björklund inte skulle ha något, emot en blocköverskridande koalition där skola, flyktingar och jobb skulle dominera.
För Centern är det helt uteslutet med tanke på vad Annie och partiledningen tidigare sagt. Kd och Sd är också uteslutna i en koalition. Kd måste,profilera sig och kan inte sitta och kompromissa i en koalition och Sd är politiskt omöjligt. Varför inte bredda regeringen med C och Fp och lägga partiskiljande frågor som Nato och kärnkraft åt sidan?
För övrigt har vi nu ägnat förmiddagen åt att klippa äppelträdet som växer sig högre och tätare för varje år, men nu är det gjort.


Inga kommentarer: