onsdag 7 oktober 2015

Bra med egna partibudgetar i Allliansen, det lyfter fram partierna och dämpar blockpolitiken.
Centern har en mycket bra budget med jobbpolitik och grön skatteväxling
Bra också med en finanspolitisk "bottenplatta" som visar att det finns ett samarbete mellan Allianspartierna men med stor frihet för varje parti. Utnyttja det då. Det saknas visioner säger media. Vad sägs om livsbalans och medborgartjänst inför nästa budget för centern. Tycker också att vi ska fundera på hur vi kan omfördela skatter från jobb till naturresurser, miljö, energi och konsumtion. Det skulle höras....

Natofrågan och dö blir huvudämnen på Kd:s riksting. Säg Nej till Nato och säg  ja till dö.
Det är lite samma debatt som i Centern. I Natofrågan bör man noga ha gått igenom vad  det är man beslutar. Det gjordes inte inför centerns stämma. Ingen ordentlig utredning, ingen förvarning, ingen demokratisk interndiskussion. Är centern för kärnvapen men mot kärnkraft?. Är centern till och med för kärnvapen på svensk mark men vill att kärnkraften på samma mark ska tas bort?
Jag hoppas att partiledaren Ebba Bush Thor förlorar och att de två vice partiledarna Jakob Forssmed och Emma Henriksson får rikstinget med sig för ett Nej till Nato,

Lite svårt att se att en ny myndighet ska bli verktyget för att stärka jämställdheten mellan män och kvinnor
Jag håller med, det går framåt men långsamt och det är långt kvar till ett jämställt samhälle. Men ska det göras av en statlig myndighet. Sätt till en jämställdhetskommission eller ta fram ett handlingsprogram med politiska förtecken och låt det inte bli en myndighetsfråga.
För övrigt ska jag nu skriva ett kapitel till i "Memoarboken?!, som jag inte ens vet vad den ska heta.
Men roligt är det och mer kommer det att bli ,mest för mig själv.

Inga kommentarer: