tisdag 20 oktober 2015

Höjd pensionsålder till 62 eller 63 och rätt att arbeta vidare från 67 till 69 kan bli verklighet efter förslag från riksdagens pensionsgrupp. Men varför tala om årtal och tidpunkter.
Hela detta utredande om när vi kan gå i pension, om vi får arbeta längre är en kvarleva från det förra århundradet. Det är lätt att förstå lagstiftningen med de hårda livet för arbetarna i början på 1900-talet.  Under 60 och 70-talen tävlade partierna om vem som hade bästa förslaget om sänkt pensionsålder, också det går att förstå.. Nu tävlar partierna om att höja pensionsåldern. Reinfeldts idéer om ett arbetsliv till 75 år sitter kvar i minnet.

Men min fråga blir, varför årtal och tidpunkter? Är det inte dags att lämna den exercisen och lagstifta för framtiden med  livsbalans som huvudtema.
Det var detta min motion på Centerstämman för en månad sedan i Falun handlade om. Rätten att arbeta så mycket och så lite man vill under olika skeden i livet och  arbetsmarknadslagar som stimulerar och underlättar detta. När du pluggat färdigt vill du jobba ,och kanske jobba mycket, när du får, familj och barn vill du gå ner i arbetstid och få tid till barnen. I medelåldern vill och kan du jobba mer igen för att senare långsamt trappa av och kanske jobba kvar en bra bit efter 70 och 75.

Skapa moderna arbetsmarknadslagar som ger människor denna frihet, där fack och arbetsgivare får stöd av en modern lagstiftning att lägga upp arbetet med tider och platser som är bra för båda. och där parterna är det enskilda företaget och den anställde.
Tillsätt en bred utredning om livsbalans med partier, fack och arbetsgivare för framtidens arbetsliv. Stress och psykiska problem är i dag vår allvarligast växande sjukdom. Livsbalans är svaret.
För övrigt kommer tjejerna hit i eftermiddag igen och nu ska jag läsa handlingar inför Gustavsbergsbadets styrelsemöte.

Inga kommentarer: