söndag 25 oktober 2015

Information, grannsamverkan och bra förberedelser i skola och arbetsliv kan förhindra hat- och terrorbrott kring flyktingförläggningar
Det som skett i Trollhättan är tragiskt. Nu måste allt som kan göras för att förhindra liknande attentat sättas in. Ingen vill se fler sådana händelser  i Sverige. Då måste vi vara beredd både från nationell och lokal nivå att visa det.

En bra information måste gå ut till de områden där flyktinganläggningar kan komma att etableras.
Om omgivningen får tidig och fullödig information tror jag det blir lättare att möta flyktingar när de kommer, Det handlar om hur många, varifrån, vilket eller vilka språk, vad kan vi göra lokalt för att underlätta introduktionen.  Frågorna kring flyktingboende måste också diskuteras i skolorna och på arbetsplatserna och inte minst i civilsamhället runt omkring en framtida förläggning, som idrottsföreningar, hembygdsföreningar och andra civilorganisationer.

Då möts man av motargumentet att vetskapen om att flyktingar kommer till ett ställe driver fram motkrafter och reaktioner som kan skapa en kritisk eller till och med hatisk inställning redan innan flyktingarna kommit. Hur möter man det? De politiska partierna måste var ute lokalt liksom föreningssverige och hjälpa till att underlätta hela processen.

Utsläppen från trafiken ökar efter tio år med med minskning. Det visste jag inte, Det var en dålig nyhet som måste motarbetas på alla sätt,
Illa i sig men särskilt illavarslande nu inför det stora klimatmötet i början på december i Paris. Utsläppen har minskar 14 procent på tio år i Sverige, alltså går det att minska om rätt insatser görs, Skatt, morötter, piskor, information, alternativ som cykel, gångvägar, bättre infartsparkeringar, t.ex med bilservice under tiden,elbilar, biodieslar, mer spårtrafik, automatbanor som spårbilar, liftar och pendelbåtar.
För övrigt hade vi ett härligt 70-årskalas hos Christer och Gunilla på Ingarö i går som fortfarande känns lite...Inga kommentarer: