fredag 4 november 2016

Brexit kan inte ledas av regeringen ensam utan måste godkännas av parlamentet säger en domstol i London. Det låter som överklaganden, förseningar  och en massa osäkerheter.
Det är parlamentet som godkänt reglerna för Storbritanniens inträde i EU, då är det samma instans som också ska godkänna reglerna om utträde. Det är ett stort bakslag för regeringen och premiärminister Theresa May som kan  påverka både tidsscehemat och villkoren. Måste man lämna den inre marknaden om man vill begränsa invandringen? Vad betyder det för exporten. Ska nya handelsavtal ingås? Det här kan bli en cirkus som pågår i flera år.

President Obama kritiserar FBI kraftigt för talet om brottsutredning mot Clinton och det gör även egna republikanska företrädare.
Det visar att kritiken mot FBI inte bara är "politisk" utan också har en stark juridisk och moralisk prägel. Vi arbetar inte efter spekulationer, ofullständig information och läckor, sa Obama. Vi arbetar efter konkreta beslut.Obama har stort förtroende och jag tror det påverkar, särskilt när också republikaner kritiserar FBI-chefen, som själv är republikan.

Regionfrågan darrar på ribban igen precis som efter Svegfors utredning 2003. Det är inte säkert det blir någonting. 
Regeringen drar tillbaka förslaget om sammanslagning av länsstyrelser ett år. Det betyder att regionfrågan nu flyttas fram till efter valet och att storregionerna Norrlands, Svealands och Västra Götaland ska slås samman först 2019 - om det blir något överhuvud taget nu när kritiken ökar.


Inga kommentarer: