fredag 11 november 2016

Trump och Sverige - Vad kan han få för inverkan på oss?
Vi börjar med osäkerheten. Vi vet inte. Han har sagt så mycket om stopp för handelsavtal, ny säkerhetspolitik, klimat, energi, men vi vet inte om han kommer att genomföra alla förändringar han lovat, eller hotat med ska vi säga.

Vi börjar med klimatet. Det är inte vi som påverkat klimatet, säger Trump. Klimatet hindrar bara handeln, är hans linje. Han vill upphäva det framgångsrika klimatavtalet som slöts i Paris för ett år sedan och blev verklighet för några dagar sedan och nu diskuteras i detalj med världens länder i Marakesh.  Ett stopp för minskade utsläpp av växthusgaser påverkar Sverige och hela världen.

Ett mer slutet Amerika med tullar mot omvärlden. Det påverkar Sverige direkt och mycket, där 50% av vår BNP kommer från exporten. Det vore ett dråpslag.

Studier, arbete, forskning i Amerika. Det påverkar oss också om landet blir mer slutet och inåtvänt. Får vi inte tillstånd att delta i delta i framtidssatsningar så försämrar det våra egna möjligheter som land.

America first. Det betyder att det inte är självklart att han står bakom att försvara t.ex Baltikum vid en konflikt med Ryssland, Det kan påverka hela Östersjön och inte minst Sverige som då lättare kan bli indraget i konflikten.

Nu tror jag inte att allt blir så här. Och varför det? Trump kan inte vända upp och ner på allt som USA, redan gjort under Obama, klimatpolitiken t.ex, och här finns 190 andra länder som skrivit på avtalet. Presidenten har stor inflytande på handels- och säkerhetspolitiken men det finns också många republikaner som inte tycker som han. Det finns bara ett svar. Vi får vänta och se. 

Inga kommentarer: