tisdag 22 november 2016

Fillon ska få fart på Frankrikes tynande ekonomi med tankar från Margaret Thatcher. Höger, var riktningen.
Det ser ut som om Francois Fillon kan bli Frankrikes nästa president i maj nästa år. Då blir det en nyliberal helomvändning i fransk ekonomi för att få fart på det som totalt stoppat under Hollande. Fillon vill ta bort en halv miljon jobb från den offentliga sektorn på fem år. Hur ska Marine le Pen möta detta om det blir hon i slutomgången? Osäkert i världen lite över allt.

Regeringen backar från sitt dummaste beslut hittills om höjd skatt på solceller. Hur kunde Miljöpartiet gå med på en sådan korkad skattehöjning?
Det har skadat miljöarbetet och Mp. I Sverige har vi bara kommit upp i 0,1 procents solel jämfört med Tyskland och Italien som står för vardera 8 procent. Centern har hårt kritiserat Miljöpartiet för denna höjning och har nu fått regeringen och Mp att backa. Vi vill att den avvecklas helt. Vad är det för poäng att ha kvar en skatt på 0,5 procent?

Mycket positivt att Sverige och Finland samövar gemensamt, nu i Östergötland
Det var i februari 2015 som Sveriges och Finlands försvarsministrar kom överens om ett tätare militärt samarbete. Vi har oerhört mycket gemensamt socialt, ekonomiskt och kulturellt, Finland har en större armé, men Sverige har ofta en bättre teknisk standard på material och utrustning. Mer sån´t i dagens osäkra värld.

Inga kommentarer: