torsdag 17 november 2016

Världen kommer att se annorlunda ut nu  de närmaste åren med Trump som president i USA. I går skrev jag om säkerhetspolitiken i dag om klimatpolitiken och båda förändras.
Det är en trist och farlig förändring som kan komma att ske. Trump själv tror inte på klimathotet, tvärtom är det en kinesisk konspiration mot USA. Han verkar också vara på väg att välja medarbetare som tror detsamma som han.Hur världen då ser ut om fyra år vet ingen, men...

Det vore illa om Trump och USA stoppade upp den positiva utveckling som Obama i hög grad har medverkat till och som världen också visat upp sedan några år tillbaka.
Jag tänker på de senaste rapporterna som deltagarna i Marrakesh nu fått del av där klimatutsläppen faktiskt minskad tre år i rad, trots tillväxt i ekonomin. Den utvecklingen går att avläsa i den kraftiga ökningen av fossilfri energi som växer fram över hela världen, Många länder "tävlar" om att ligga i framkant,både av miljömässiga skäl, men också för att visa sina egna medborgare och omvärlden att de förstått signalerna från forskarna och verkligheten.

Jag tror det blir svårt för Trump att vända på den utvecklingen, eller jag tror inte det går,
Han som räknar pengar som framgång kommer att se att olja och kol blir för dyrt.
Om det inte går att sälja kol, gas och skiffer då kommer ingen att vara intresserad av driva några anläggningar eller starta nya. Och där är vi redan i dag. Detsamma gäller kärnkraften som inte heller kan konkurrera med de gröna, förnybara satsningarna.
Att bara umgås med miljöförstörare, tror jag heller inte är så framgångsrikt för en president därför är jag inte så orolig. Trump är ju en sådan person som kan vända i morgon och vill tala om för världen att han är bäst på förnybart, och vill bli världens räddare.

Inga kommentarer: