onsdag 30 november 2016

Roligt att mattekunskaperna ökar enligt den sk Timss mätningen. Men snart kommer en Pisamätning...
Det är bra och åt rätt håll. Det handlar om mattekunskaper i klasserna 4 och 8 och båda går framåt sedan 2011. Under åren 2012-2016 genomfördes det sk matematiklyfted där 36 000 lärare deltagit med kvalificerade handledare. Den borgerliga regeringen startade lytet och den nuvarande regeringen har fullföljt det.

Var nu lite förståndiga Björklund och Fridolin och gör inte  svart-vit politik av detta på en gång. 
Det är väl roligt om båda kan "få rätt" och har medverkat till att resultaten nu blir bättre. Fridolin gjorde i det fallet ett bättre intryck än Björklund i går. Fridolin berömde lärarna och eleverna som de som ska ha credit för de nya resultaten. Björklund gick direkt ut och sa att det var "den borgerliga regeringens förtjänst" som startade matematiklyftet. Varför inte gå ut tillsammans och tacka lärare och elever.

Flygets utsläpp måste beskattas hårdare, det är det ingen tvekan om, men det får inte bara drabba glesbygden och det måste vara internationella krav, inte bara  Sverige,
Tre forskare skriver i dag på dn.se/debatt att flyget ska beskattas som bilen med klimatdeklaration ,passageraravgifter. och biobränsleavdrag om man satsar på biobränslen i stället för fossila drivmedel.
Bra, men det måste vara en internationell lagstiftning. Är det något som är internationellt så är det väl flygplanen som flyger över hela världen. Sverige bör driva på nu för en internationell flygskatt, inte bara en svensk.

Inga kommentarer: