tisdag 15 november 2016

Nu börjar skolfridolin likna skolBjörklund. Nya förslag om skolan, vilka som helst bara det syns - nu gäller det lekraster - att röra sig i skolan
Det är naturligtvis bra, inte bara bra, utan nödvändigt att människor, inte minst unga människor rör sig regelbundet. Nu kommer Mp med ett förslag på sina kommundagar att läroplanen ska skärpas. Det ska vara ett verktyg för att höja resultatet i skolan. Motorisk träning, löpning, spel, hopp, muskelträning utvecklar den den kognitiva förmågan hos människor. Säkert rätt och bra, men vad är det för fel på gymnastiktimmarna då? Lägg det där. Utveckla dem och gör dem intressanta så att alla elever deltar. Sluta spela Björklund, Fridolin.

"Visa vägen priset" pekar på något mycket viktigt när de beskriver hur funktionsnedsatta eller personer med funktionsvariationer bättre kan använda det som de är bra på i livet och arbetslivet.
Allt är ju inte försvagat, eller ur funktion för att en person har autism eller ADHD, Det är kompetensslöseri att inte dra nytta av den överkapacitet som ofta är andra änden av en funktionsnedsättning. Eller, som en kille svarade på landstingets råd för funktionshindrade där jag satt som ledamot förra året när vi frågade honom, vilket problem han hade.  Jag har inget problem, sa han "Jag har en personlighetsförstärkning som jag skulle vilja använda, men ingen vill anställa mig.".

Han hade hört av tusen andra vad han var dålig på,men han ville jobba, han kunde jobba, han visste vad han var bra på men där var det ingen som svarade. 
Ta fram ett program för hur människors olika krafter och tillgångar ska kunna utvecklas och göra nytta både för den enskilda själv och för samhället.


Inga kommentarer: