onsdag 16 november 2016

Jag litar inte ett ögonblick på Trump, allra minst i utrikespolitiken där han kommit med mycket oroande uttalanden.
Nu får vi vänta och se vilket team han kommer att tillsätta på det området. Jag är inte för Nato, men jag är för ett nära samarbete mellan USA,Nato och Sverige. Det är viktigt att uppehålla dialogen och veta hur tankarna går i länder som USA som har ett stort inflytande över världspolitiken. Det vore illa om det samarbete som försvarsminister Hultqvist nu så envetet arbetat med skulle begravas av Trumps nya politik,

Jag tycker den inriktning som Hultqvist, och regeringen valt, med som går ut på att förstärka relationerna till USA varit bra.
Det har också relationerna med Nato varit. Att fortsätta dialogen och det nära samarbetet, med övningar och samråd som nu kan försämras om vi får en president som ska sätta Amerika först.
Om Trump först tar kontakt med Putin när han vänder sig utanför Amerika kan det bli mycket svåra situationer. Man kan lätt tänka sig lägen där Trump och Putin redan kommit överens och Sverige, Baltikum och Östersjöländerna inte blir informerade, eller ännu värre inte får chans att delta i den dialogen.

Att utse den tidigare borgmästaren Rudy Giuliani till utrikesminister skulle ju vara detsamma som att låta Trump sköta alltihop.

Giuliani har bara ägnat sig åt inrikesfrågor och har inte en susning om utrikespolitik. Det betyder att hans president och presidentens rådgivare kommer att styre och då kan Trump och Putin bli verklighet.

Inga kommentarer: