söndag 10 januari 2010

Avloppstvång kan bli problem för Värmdö
Genom en ny dom i statens va-nämnd tvingas Ekerö kommun att ansluta alla hus på Helgö till det kommunala va-nätet. Detta för att minska utsläppen och skydda Mälaren som vattentäkt och Norsborgs reningsverk.
Helgö måste få kommunalt va före den 1.7 2016. Kan låta långt men om vi tar Värmdö som exempel och våra 15.000 fritidshus som kommer att permanentas med några hundra om året de närmaste 25-30 åren så är det ingen lång tid. Domen kan få stora kostnadskonsekvenser för Värmdö. Det kan också betyda att vi inte kan bygga ut vissa områden där det blir för dyrt att dra in kommunalt vatten- och avlopp. Något för vattenutredaren Håkan Larsson att fundera över som just har fått uppdraget av regeringen.

Den oklara och odemokratiska EU-ledningen får problem genast från starten
Så blir det eftersom Spaniens socialdemokratiske regeringschef José Luis Zapatero vill öka överstatligheten i EU för att tvinga regeringarna att genomföra EU:s gemensamma ekonomiska politik enligt det nyligen antagna Lissabonfördraget. Han menar att den av regeringarna tillsatta EU-kommissionens tjänstemän måste få mer makt över de folkvalda företrädarna i EU-länderna så att uppsatta ekonomiska mål om ekonomi, underskott, arbetslöshet etc kan följas upp med sanaktioner och böter.
Vad är det jag sagt om överraskningar i Lissabonföeraget som kraftigt ökar makten till EU och EU:s institutioner på bekostnad av folkvalda regeringar och riksdagar. Illa, att det kommer redan...Det kommer mera...

För övrigt hade vi en mycket trevlig födelsedagsfest i går med min bror och svägersta Håkan och Eva, Micke o Åsa, Emma, Sara och Hanna, Stoffe o Stina och Sonja och jag. God mat, sång och spel dragspel, piano, gitarr med gluntar och lite sanningar från vardagen....

Inga kommentarer: