tisdag 19 januari 2010

Oppositionen får opinionsplus om sjukförsäkringen
Oppositionen kommer under våren att lägga förslag på alla områden där majoriteten darrar som i går om sjukförsäkringen och utförsäkringen, senare a-kassan, jobben, pensionärerna.... Här borde Alliansen på ett helt annat sätt vara före och kräva oppositionen på besked.
För sjukförsäkringen får oppositionen nu ett opinionsövertag. Man vill ta bort stupstocken efter 550 dagar, höja taket, öka ersättningen, en återförsäkring skall kunna ske och mer av individuell prövning. Det låter positivt. Inget om kostnader, tidpunkt för införande. En utredning skall se över helheten efter valet, säger de rödgröna. Mycket återstår alltså.
Alliansen har fortfrande möjlighet att bjuda in till en gemensam parlamentarisk utredning före valet för att sätta press på oppositionen. Gör det. Nu.

För övrigt skall jag nu in till Waxholmsbolaget styrelsemöte och ta beslut om slutlig budget för 2010 och trafikförsörjningsplan.

Waxholmsbolaget - skärgårdens kollektivtrafik
Ett välmatat möte med Waxholmsbolaget där en av huvudfrågorna var slutlig budget för 2010.
Från centern har jag framförallt drivit kravet på högre miljökrav och där har också WÅAB satsat ordentligt för att nå upp till landstingets övergripande miljömål, miljösteg 5. Det har varit svårt att få tag i ett drivmedel med hög andel förnybara komponenter. Orsaken till detta är att det saknas bränslen på marknaden som uppfyller säkerhetskrav på flampunkt som ställs på fartygsbränsle.
Nu skall vi pröva en ny modell med försök under våren 2010 med inblandning av upp till 40 procent förnybara komponenter i dagens fossila diesel.
Också glad att centern fått gehör för en särskild satsning på barn och ungdomar som deltar i bland annat lägerverksamhet som kommer att erbjudas rabbaterad taxa.

För övrigt har jag precis varit hemma hos Sara och Hanna på deras 11-månaders dag med två små gossedjur

Inga kommentarer: