torsdag 21 januari 2010

Inga fler jobbavdrag - sänk arbetsgivaravgiften för småföretag i stället
Jobbavdragen har varit bra. Regeringen har dock inte tillräckligt slagit på trumman för dem.
Men nu räcker det. Satsa i stället på sänkta arbetsgivaravgifter för småföretag, t.ex under 10 anställda. Satsa på ett samlat industriprogram för miljö-, energi och klimat sektorn för Sverige men kanske ännu mer för export.
Mer anfall för varför Sverige lånat pengar under finanskrisen för att tryga banksektorn och stödja kommuner och landsting. Oppositionen får alldeles för ofta prata om "regeringens lånade pengar till skattesänkningar. Vi har en för hög arbetslöshet, men lägre än EU-snittet, en tillväxt över snittet och mindre än hälften av medlemsländernas underskott, trots "lånen under krisen".

Lyckat seminarium om turismen i Värmdö
Under förmiddagen genomförde Visit Värmdö ett mycket lyckat seminarium om möjligheterna för turismen i Värmdö. Vi har oanade möjligheter att stärka besöksnäringen; både att få hit fler svenskar och fler européer.
Vi i Värmdö skall uppdatera ö-katalogen och ge ut den på flera språk genom Visit skärgården, turistbyåer och direkt från kommuntorget i kommunhuset. Vi kan medverka till att skapa fler paketresor till och i Värmdö genom att stödja våra egna småföretag, t.ex stuguthyrare, hotell och gårdar.

Ökat samarbete mellan kommuner
Hur man än ser det kommer vi att behöva utvidga samarbetet med närliggande kommuner i framtiden. Värmdö gör det redan inom t.ex IT-området och brandskydd och utreder nu samarbete inom överförmynderiet. Ekonomisystem,skolan, miljö- och bygg, samhällsplanering, vård o omsorg, lönehantering och annan administration är lämpliga områden. Kommunalförbund tror jag inte på. De är svåra att styra och kontrollera. Insyn och demokrati försämras.

För övrigt skall jag nu gå till sammanträde med A11 och diskutera gemensamma frågor för Alliansen...

Inga kommentarer: