fredag 8 januari 2010

Varför är kärnkraften avstängd?
Kärnkraften skall avvecklas. Det är ingen långsiktigt hållbar, grön energikälla. Men varför är den avstängd när den som bäst behövs? Kärnkraftsreaktorerna hade inte behövt vara avstängda just nu, mitt i vintern. Är det för att kunna ta mer betalt med högre elpris av våra tre stora oligopolleverantörer, Vattenfall, Eon och Fortum? Är det för att svenska folket skall längta efter fler kärnkraftverk? Är det bådadera. Vad gör Mikael Odenberg i Svenska kraftnät som delvis äger elbörsen Nordpool?

För övrigt åker jag nu in till staden med delar av KOMPASS-ledningen för att träffa statssekreterare Leif Zetterberg och andra regeringsrepresentanter för att diskutera Trollhättan, Spårbilar och framtida svenska eportmöjligheter.

Regeringen satsar på Trollhättan med elbilar, spårbilar och ny transportteknik
Det var ett mycket givande möte med Leif Zetterberg och departementsrådet Håkan Jansson.
Magnus Hunhammar, Christer Lindström och jag.
Vi talade om satsningar på tre nivåer. 1.Den globala/internationella där Sverige kan bli världsledande i nya teknikinnovationer genom att 2. stå som värd för en nationell satsning på elbilar och spårbilar i Trollhättan genom att skapa ett industrikonsortium med fou-folk, industrin, stat, region samt lokala intressenter. Del 3 är en eller två pilotbanor i Sverige som regeringen kommer att ge besked om i mitten av februari eller senast i vårpropositionen. Detta samtidigt som KOMPASS tar över spårbilsutställningen och får in den på KTH i Sthlm i april och ett antal andra intresserade kommuner i vår och sommar...
Ett lysande resulat på 45 minuter eller.... att tycka är bra, att skriva ner är bättre att göra är bäst...

För övrigt skall jag nu förbereda en liten födelsedagsfest i morgon med Micke o Åsa, Emma, Hanna, Sara, Stoffe och Stina, Sonja och min bror Håkan och Eva. Hundra år tror jag visst att jag va...

Inga kommentarer: