fredag 22 januari 2010

Högre löner i välfärden - nytt moderatgrepp
Moderaterna känner snålblåsten i opinionsvindarna. På dagens dn.se/debatt tar man till ett litet nytt grepp. Jobben, ekonomin och välfärden är de tre hörnstenarna i m-politiken inför valet. Välfärden ägnas största spaltutrymmet och där prioriteras löner och inflytande för personalen i sjukvården, förskolan och äldreomsorgen. Ett bra grepp. Svårt för de rödgröna att angripa. Men, varför återkomma till jobbskatteavdraget "med fortsatta skattelättnader med samma inriktning". Satsa på minskade arbetsgivaravgifter för småföretagen i stället. Det gler fler jobb och är svårare att angripa.

Anckersjö och skyskraporna...roligt att Stockholmscentern hörs o syns
Det är inget fel på energin. Stockholmscentern med Per Anckersjö hörs och syns med skyskrapor, spårbilar, gräsmattor på taket och en ny modell förs stadsplanering där riksintresset för kulturmiljövård görs om radikalt. Jag hurrar kanske inte för alla förslag men hurrar för idédebatten. Spårbilar, bevarade grönytor och gräsmattor på taken är utmärkta förslag för att förtäta stadsdelar och bebyggelse med bibehållen eller utökad grönkontakt. Skyskrapor eller höga hus går säkert att foga in i olika stadsmiljöer, men får inte bli ett självändamål. Intresset för historien och kulturmiljön är stark hos många Stockholmare. Rivningen av Klara, Hjalmar Mehr och almarna...

För övrigt har jag nyss kommit hem från styrelsemötet med KOMPASS och nu närmar vi oss regeringsförslag om pilotbanor i Stockholm och Uppsala i vårbudgeten. Heja Åsa Tostensson och Leif Zetterberg...fler sådana nyheter från centern.

Inga kommentarer: