torsdag 7 januari 2010

Oklar och odemokratisk EU-ledning
Lissabonfördraget är nu verklighet med en kraftig överföring av makt från medlemsländerna till EU, som jag faktiskt inte tror att de många riktigt känner till - våra riksdagsledamöter t.ex. Men det kommer snart överrasakningar....
Därutöver har vi den nye EU-presidenten, den tidigare belgiske premiärministern Herman Van Rompuy och EU:s utrikesminister Catherine Ashton. Båda utsedda - inte valda - under det svenska ordförandeskapet i hemlighet i tysta förhandlingar. Den odemokratiska utnämningsprocessen följs av en oklar ledning. Vilken roll skall regeringschefen för ordförandeskapslandet ha? Om detta står inget i Lissabonfördraget. Om Henry Kissinger hade svårt att veta vem han skulle ringa till förut för att tala med Europa så har det inte blivit lättare nu....

Höghastighetståg; behövs det?
Jag känner Per Kågesson från många olika områden, Folkkampanjen mot kärnkraft, miljörörelsen och faktiskt också i ett överförmyndarärende i Värmdö. Jag vet att Per Kågesson är oerhört påläst, noggran och insatt i det han säger och gör. Därför förvånar mig artikeln på DN Debatt om höghastighetstågen. Det är nästan så att jag hoppas att Per har fel, därför om han har rätt tror jag många, fler än jag, blivit förda bakom ljuset:högre kostnader, oönskade miljöeffekter, låg klimatpåverkan, inte så stora tidsvinster, dåligt underbyggd utredning till grund för beslutet.
Eftersom de byggs i så många andra länder kan väl inte alla ha fel....

För övrigt är det tråkigt att Göran Jansson lämnat sina uppdrag utom kf i Värmdö kommun. Han är en stor tillgång. Göran informerade oss gruppledare i helgen och det är inte politiken eller samarbetet som är motivet för avgången utan familjeskäl. Jag förstår honom....vi är ju inte direkt vana vid korta, effektiva sammanträden heller...

Inga kommentarer: