måndag 18 januari 2010

Haiti behöver vårt stöd
Allt måste göras för stöd till Haitis överlevande befolkning. Fick i dag ett förslag från en företagare eller kanske uppfinnare om en idé för tillfälliga bostäder. Varför kan inte FN eller EU köpa in och bygga om några utrangerade oljetankers eller några kryssningsfartyg och ha i beredskap som tillfälliga bostäder vid katastrofer som Tsunamin, Katrina och Haiti? Det kunde bli tillfälligt boende för 10 000 -tals personer. Bra idé som jag i dag vidarebefordrat till högre ort.

Oenighet om försvaret - i både Alliansen och oppositionen
Folkpartiet går som vanligt ut och spräcker en uppgörelse om försvaret. Folkpartiledaren skriver under de ekonomiska förutsättningarna för försvaret ena dagen och kräver ökade försvarsanslag nästa dag. Inte hållbart i ett samarbete. Vänsterpartiet vill behålla värnplikten, s och mp vill avveckla den. Då tillsätter de rödgröna en utredning om de kommer till makten. Vilket tydligt besked... Onödigt Björklund? Det är oppositionens oenighet vi skall lyfta fram.
Sverige skall kunna ingripa militärt vid konflikter i våra grannländer beslutade riksdagen i somras. Ja, därtill var riksdagen nödd och tvungen eftersom det redan finns inskrivet i Lissabonfördraget. En ömsesidig försvarsklausul, precis som i Natostadgan. Hur många vet om det?

Genuint arbete om översiktsplanen i Värmdö
Hela dagen har ägnats åt genomgång av flera avsnitt i förslagen till översiktsplan för Värmdö. Ett i bästa mening konstruktivt möte med förvaltningen med Lars Fladvad i spetsen, Alliansen och oppositionen. Bra.
Från centern förde vi fram tydligare skrivningar om miljö, klimat och energi, fler arbetsplatser i kommunen för att minska pendlingen, bättre lokalservice i kommundelscentra som Hemmesta, Brunn, Djurö, Stavsnäs, mindre förskolor och skolor i bostadsområdena för att minska trafiken och allmän återhållsamhet med befolkningstillväxten.

För övrigt tycker jag vi borde ha fler sådana gemensamma sittningar som inte blir så "politiska" som det tyvärr lätt blir i ksau, ks och nämnderna.

Inga kommentarer: