onsdag 27 januari 2010

Bra uppgörelse Saab - Spyker efter allt slit
Det ser positivt ut med uppgörelsen efter allt arbete. Tycker Maud Olofsson skall ha beröm för att hon hållit kursen med statens roll och skattebetalarnas pengar. Den kritik hon fått för okänslighet mot Saab som varumärke och personalen får nog kritikerna backa på nu. Hon berömde personalen i går i poresskonferensen för uthållighet och hon tog särskilt upp fackets roll i morse i ekot. Det är rätt inriktning. Viktigt att regeringen naturligtvis följer upp affären och informerar om sin roll också i fortsättningen.

För övrigt skall jag nu i väg till en heldagskonferens angående Lean-projektet med kommunstyrelsen. Alla säger att det är fantastiskt. Nyfikenheten är stor och jag vet väldigt lite om det. Därefter blir det direkt till kommunfyllmäktige. En full dag kan man säga...

Lean - något att satsa på
Tror att jag representerar majoriteten av kommunstyrelsen och de tjänstemän som deltog på den mycket intressanta Lean-informationen i dag om hur vi förbättrar våra arbetsrutiner, effektivitet och samarbete i kommunen. Vad-frågor, dvs politiska beslut från oss förtroendevalda måste beskrivas och formuleras så att hur-frågorna, hur förvaltningen skall kunna genomföra besluten, blir tydliga. Hur förbättrar vi processer från det att ett ärende kommer in på socialförvaltningen till personen i fråga har fått hälp eller beslut har tagits i ärendet?
Mycket att förbättra. Vi skall diskiutera detta noga nu och se hur vi skall gå vidare.

För övrigt så traskar jag snart in på kommunfullmäktige i Folkets hus för en trevlig kväll med kf...

Inga kommentarer: