tisdag 12 januari 2010

Catherine Ashton beskriver hur superstaten växer fram
Kom-missionär Catherine Ashtons utfrågning i EU-parlamentet i går var en enda lång beskrivning av den framväxande EU-staten som skall höras med "en röst över hela världen". Det påminner en hel del om missionärerna och kolonaliseringen för 4-500 år sedan men handlar om nuet. Catherine A blir utrikesminister för en Union med 27 medlemmar där utrikesdepartementet utgörs av 6000 tjänstemän i ambassader över hela världen. EU skall bli

en världspolitisk maktspelare,
allt enligt Lissabonfördraget. Jemen, Afghanistan, Mellanöstern, Ukraina, Bosnien, Iran, bistånd, utvidgning, militärstab och militärinsatser, polis... Inte ett öga torrt. EU skall vara överallt och lösa alla världens konflikter.
Enda lilla tröst är att CA var kärnkraftsmotståndare och aktiv i antikärnvapenrörelsen på 70-talet, men det var då det, sa hon...världen ser annorlunda ut i dag. Ja, det gör den med ännu mera kärnkraft och ännu mera kärnvapen...

Slopa Kvotpliktsförslaget
på oljebolagen kräver biodrivmedelsproducenter i dag på DN Debatt. Ja, gör det. Det är rätt tänkt men får fel effekt. En skyldighet för oljebolagen att leverera en viss mängt biodrivmedel kan snanare bli ett tak än ett golv för utvecklingen bort från fossila bränslen. Det behövs mer morötter, längre skatter på biogas, biodiesel, elbilar och hybrider och satsning på modern miljövänlig spårteknik som light rail och spårbilar.

Tillsätt en blocköverskridande utredning om framtidens socialförsäskringar
Det är vad Alliansen nu bör föreslå. Det krävs en nationell samling och en press också på oppositionen att delta i arbetet för hållbara försäkringssystem. Gör det nu.

För övrigt har Gustav Andersson, Per Anckersjö, Lucas Forslund, Henrik Dahlsson och jag diskuterat spårbilar i dag i Stockholmsregionen för att backa upp regeringen... och det kommer.

Inga kommentarer: