måndag 4 januari 2010

Låt oss få en valrörelse där alternativen kan jämföras
Jag tycker inte om blockpolitik. Det förenklar och förminskar den politiska bredden och samhällsdebatten. Men nu får har vi blocken här och vi får för första gången en blockpolitisk valrörelse. Eftersom båda blocken säger sig stå för ett samlat alternativ är det viktigt att denna samlade politik från respektive block går att jämföra.
Mona Sahlin har twittrat till Fredrik Reinfeldt strax före jul och utmanat honom på debatter. "Det är dags att få ut moderaterna på plan". Om jag nu skall leka partisekreterare eller samordnare i regeringskansliet tycker jag att Alliansen skall göra 4-5 presentationer på olika platser i Sverige, liksom Högfors 2006, med 4-5 olika budskap om ekonomi, välfärd, jobb. Vid varje tillfälle skalal Alliansen begära alternativet från den samlade oppositionen. Då kan vi jämföra och då kan vi få helheten.

Sociala medier allt viktigare
Också jag inser att sociala medier blir allt viktigare. Har haft och har i viss mån fortfrande ett litet motstånd mot bloggar, facebook och Twitter men ser också möjligheterna. Än så länge är det för lite dialog och samtal, vilket också de flesta tycker som använder dem, enligt SvD i dag.
Men jag har ägnat en del av helgdagarna åt att gå med i facebook och centernätet och funderar på twitter, som tyvärr verkar väldigt ytligt och mer handlar om vad man äter än vad man vill med samhället. Men jag kan ha...

Vargen kommer...
På 1970-talet hade centerpartiet vid varje stämma ett 10-tal motioner om att bevara vargen, som då bara fanns i några enstaka exemplar i Sverige. Det var hårda debatter mellan varjanhängare och varjmotståndare. Vi varjanhängare vann och jag är oerhört glad för det. Vargen har rätt att leva, precis som andra djur som vi värnar om i andra delar av världen som tigern och elefanerna. Jag vill se en stabil stark vargstam i Sverige som vi har i Polen, Ukraina, Grekland och Ryssland.
Men med min jägarexamen har jag inga problem att försvara jakt, då skyddsjakt, men det har det väl inte varit i detta fall...det är mera slakt.

För övrigt har överförmyndaren haft en del att göra i helgen från oroliga barn till äldre föräldrar. Räcker det med fullmakt? Behöver mamma god man? Kan jag vara det eller...?
Samhällsinsatser i det tysta av många gode män i Värmdö och i hela landet. Tack för era insatser.

Inga kommentarer: