lördag 25 augusti 2012

Bästa möjliga dom i Brevvikmålet
Det var bästa möjliga dom i Brevvikmålet i går i Oslo tingsrätt. Breivik får nu 21 års förvaring eller fängelse med med möjlighet till fem års förlängning livet ut. Han är tillräknelig och det betyder att han kan dömas till fängelse. Alternativet att han icke skulle vara tillräkenlig och därmed psykisk sjuk är nu borta. Det innebär att det heller inte blir några överklaganden

"Nu slipper vi se honom" var ett återkommande uttryck i norska TV-rutor i går

Anders borg investerar 50 miljarder på forskning, infrastruktur och sänkt bolagsskatt
Det var en överraskande hög siffra. 23 mdr nästa år och 27 mdr 2014. Helt rätt tänkt och gjort. Det blir möjligt för sänkt skatt för både löntagare och pensionärer 2014. Centerpartiet bör få plats med upprustning av vägar och järnvägar i hela landet och satsningar på miljö- klimat och energi för "Den gröna omställningen", precis det som jag ska prata om när centerns höstupptakt startar i Hallunda om någon timme.

För övrigt är det nu precis det jag ska göra med bussen till Slussen där jag får lift av Krister.

Inga kommentarer: