fredag 24 augusti 2012

Budgeten viktigast för C och Kd -
Det är utan tvekan så att budgeten är viktigast för de mindre partierna. Moderaterna får alltid både utrymme i tid och plats för sina viktigaste förslag. Infrastruktur, innovationer och sänkt bolagsskatt blir huvuddelen av de 15 mdr som Anders Bort menar finns tillgängliga.
Sänkt pensionsskatt först 2014 är ingen katastrof för Kd. De allmänna pensionerna väntas öka  med 4.1 procent i år och en skattesänkning valåret ger bättre utdelning.

Centern måste driva på för den gröna centeridentiteten - den gröna omställningen
Förstärkt yrkeshögskola, lärlingsutbildningar, grön energi o sänkta arbetsgivaravgifter är bra c-förslag. C ska inte säga nej till T-banesatsningar i Stockholm som Anders Åkesson gjort men hela Sverige ska leva. Ungdomsjobb, Landsbygd, grön energi, miljö, klimat stärker den gröna omställningen. Jobb, miljö och grön energi ska vara rubriken.

Nej till nya förslaget om fastighetsskatt.
Nej, det är inget bra förslag. Kd, som begärt utredningen, är själva kritiska. Det blir fel att bara se till lägenhets- och tomtyta. Fastighetskatt är dynamit. Lägg utredningen långt ner i en låst låda.

Reformen om hemsjukvården till kommunerna och trängseln i trafiken blir huvudfrågor i landstingsvalet.
Centern är för att hemsjukvården överförs till kommunerna, liksom de flesta partier. Men ge stor frihet åt kommunerna  med genomförandet. Ändra lagen så att läkare också kan anställas i kommunerna för att kunna skapa arbetsteam med distriktssköterskor, läkare och övrig vårdpersonal.
I går stod jag med mina kryckor en halvtimme och väntade på 3:ans buss på Slussen. Uppror bland resenärerna. Centern måste ta ett helt nytt grepp på trafiken, trängseln, servicen och miljön.

För övrigt ska jag nu till Djurö kyrka och Per Naess begravning, vår tidigare ordförande i kommunfullmäktige. 

Inga kommentarer: