måndag 6 augusti 2012


Vi måste på alla sätt ta hand om syrier som tvingas fly från våldet och terrorn i hemlandet

Det är en fråga om humanitet. Det är därför glädjande att Migrationsverket bedömer säkerhetsläget som extremt allvarligt och de som har individuella skyddskäl får permanent uppehållstillstånd, put. Också de som inte har detta får treåriga uppehållstillstånd eftersom de riskerar att utsättas för våld som hotar alla. Detta ger dock med dagens regler inte rätt att ta hit barn och makar. Också denna begränsning ska Migrationsverket nu se över så att även denna grupp kan förenas med sina familjer i Sverige. Bra. Vi kan och ska visa humanitet.

Jag brukar vända på frågan

och försöka sätta mig in i om det vore jag och min familj som utsattes för våld och terror i Sverige och vi tvingades lämna allt och fly till ett främmande land. Då förstår man...

Lyssna på Assar Lindbeck: Slå inte ihop AP-fonderna. Det skapar en ny löntagarfondsdebatt med en stor statsfond.

Assar Lindbeck var som socialdemokrat med och stoppade löntagarfonderna och blev med detta för livet ovän med Olof Palme. Det var starkt gjort. Nu skriver han i sina memoarer att inte heller de statliga AP-fonderna ska slås ihop. Det liknar löntagarfonderna och skapar en "fondkoloss för partipolitisk påverkan." Lyssna på min gamle professor i nationalekonomi...

För övrigt är det trist att läsa att två gamla arbetskamrater som statsrådet Karin Andersson, 93 och rådmannen Karl-Erik Rosén avlidit, 93 respektive 95 år gamla. Karin minns jag särskilt när hon visade mig runt i riksdagshuset som nyanställd politisk sekrterare för centern i valet 1973. Karl-Erik var en av de rådmän jag arbetade för under min tid som tingsnotarie i Stockholms tingsrätt.


Inga kommentarer: