onsdag 15 augusti 2012

DN:Städa trappan uppifrån - Det är inte varje dag man kan hålla med om en hel ledare
Problemet är inte representationen i sig utan det handlar om omfattning, innehåll och svajigheter i redovisningen. Så skriver DN i dagens ledare www.dn.se/ledare . Bara att hålla med. Också resten av ledaren är bra och innehåller bra förslag. Offentlighetsprincipen är avgörande för en samhällelig granskning genom media. Principen bör därför också gälla statliga företag, inte bara företag i kommuner och landsting, Självklart. Regering och departement bör självklart föregå med gott exempel och inte förhindra eller fördröja utlämnande av offentliga handlingar. Självklart.

Tre Slutsatser:
Regeringen bör tillsätta en utredning om principerna för internrepresentation. Regeringen bör skriva fram en proposition om att statliga bolag ska omfattaas av offentlighetsprincipen. Regeringen bör stämma styrelsen för Stiftelsen för strategisk forskning om Bindefelt uppdraget och festerna.

Centerns skärgårdspolitik har fått stor och berättigad uppmärksamhet och det ska vi fortsätta att se till
Stockholms skärgård är mer än namnet. Det är ett begrepp, en del av vår kultur, en ikon i vår litteratur. Så, sa jag i anförandet om budgeten i landstinget i juni. Centerpartiets skärgårdspolitik har mötts positivt av stora grupper i och utanför skärgården.

Waxholmsbolaget ska också i fortsättningen ansvara för trafiken
i skärgården genom upphandling och avtal med små redare. En Nord-Syd förbindelse ska öppnas nästa år. Fortifikationsförvaltningens utförsäljning av skärgårdsöar och fyrar bör stoppas och marken erbjudas Skärgårdsstiftelsen och kommuner, genom t.ex donationer. Helikopterlandningsplatsen i Värmdö ska finnas kvar för skärgårdens behov. Detta är något vi ska berätta om i dag på Artipelag.

För övrigt ska jag nu in till Södersjukhuset på återbesök för mitt knä och sedan blir det pressmöte om skärgårdsfrågor på Artipelag med Baby-Björn Jacobsson och Gustav Andersson.

Inga kommentarer: