fredag 10 augusti 2012


Sänk räntan och investera I höstbudgeten


Nu kommer budet tätt från flera håll om inriktningen på ekonomin för hösten, både i fråga om penningpolitiken och finanspolitiken. Sänk räntan får nu en helsida I www.dn.se/nyheter från vice riksbankschefen Lars E O Svensson. Räntan har varit för hög i 15 år, säger han. Med lägre ränta hade vi kunnat ha 40 000 färre arbetslösa.  Vi har en högre ränta I Sverige än I jämförbara länder. Nu gäller det att få de som vill ha en högre ränta med riksbankscefen Stefan Ingves I spetsen att ändra sig. Bra. Sänk räntan.

 Tillväxt och framtidsinvesteringar säger Borg vid regeringens sommarfika. Bra.

Det är alldeles utmärkt. Utrymmet för mer långsiktiga investeringar kan ha ökat. Så ungefär låter det från Anders Borg. Nu har det kommit sådana propåer under åtskilliga månader, inte minst I Almedalen och då väntar vi oss detta I höstbudgeten, rejäla investeringar I innovationer, företagande, infrastrktur, klimat, kraftnät och uthållig energi. Kombinationen av investeringar och sänkt ränta är ju mumma för ökad sysselsättning och stark uthållig tillväxt.

 Annie Lööf behöver erfaret stöd, säger forskare och det har många “gamla” centerpartister sagt länge

Om man skjuter skarpt ska man ha ryggen fri…Det kan vara bra att ha medarbetare som har längre erfarenhet som man kan rådfråga när det uppstår krissitationer och för att undvika snabba uttalanden som kanske inte är så genomtänkta. Det är det många “gamla” centerpartister som sagt och också försökt föra fram till partiledningen. Ett seniorkollegium kanske…?

 För övrigt regnar det I dag på Bohus-Malmön och vi funderar på hemfärd I helgen. Höst är det inte men…


Inga kommentarer: