måndag 20 augusti 2012

EUrokrisen blir alltmer en kris för hela EU
Jag säger det igen men som EU-kritiker är jag inte ett dugg road över att få rätt och se hur EUrokrisen förlamar hela Europasamarbetet. Internbankmarknaden i EU har kraftigt krympt. Euron kan bryta samman varnar Finlands utrikesminister och har satt in åtgärder för att minska problemen för finnarna om det händer. Tysklands författningsdomstol ska i början av september besluta om ESM-krisfonden står i överensstämmelse med tysk grundlag. Rumänien, Bulgarien och Ungern följer inte de regler de åtagit sig om demokrati och yttrandefrihet mot korruption mm i EU.

Fp måste ompröva sin Europapolitik skriver Erik Scheller, förste vice ordförande i Liberala ungdomsförbundet.
Nej till att ånyo ta upp euron som Carl B Hamilton då och då föreslår och nej till EU-skatter som kommissionen föreslår.

Kan euron räddas frågar den amerikanske ekonomiprofessorn
i dagens www.dn.se/kolumnen.  Ja, skriver han "även om det ser ut som ett enormt misstag att den kom till".

Men bra artikel av Anna-Karin Hatt om att stärka energiforskningen
 i www.svd.se/brannpunkt i dag. Centerpartiet ser som en av sina viktigaste prioriteringar i budgetarbetet att stärka energiforskningen "för att snabba på omställningen till ett ekologiskt hållbart energisystem." Utmärkt.

För övrigt blir det inre tjänst i dag och så ska jag gå igenom Chalmersförslaget om spårbilar till mötet i Göteborg på onsdag.

Inga kommentarer: