söndag 26 augusti 2012

Jaga fick 90 sek på mig av ombudskvinnan Anna Lasses att göra ett inlägg på centerns kickoff i Hallunda i går på temat miljö -för den gröna omställningen. Här kommer det


Mer T-bana, tvärsspårväg, pendeltåg ,spårbilar, sjöbussar och

Samåkning till och från skolor och förskolor -  för den gröna omställningen

Näringsrik,  ekologisk och närodlad mat i skola och omsorg,

Odlingslotter i närmiljön och biogas av matavfallet – för den gröna omställningen

Miljöhögskola till Värmdö –  för den gröna omställningen

Halverat utsläpp av växthusgaser, fossilfri bilpark och klimatneutral region – för den gröna omställningen

Mindre kväve och fosfor i Östersjön -  för den gröna omställningen

Miljö-,klimat och energibokslut I budgeten – för den gröna omställningen

Fler cykelbanor, lånecyklar, infarts- och cykelparkeringar – för den gröna omställningen

Slå vakt om skärgårdens natur och miljö – för den gröna omställningen

Nytt miljövänligt Slussen – för den gröna omställningen

Förnybar energi, utan kol, olja och kärnkraft,  med solvärme, solceller  solpaneler och vindkraft –  för den gröna omställningen

Rotavdrag för förnybar energi för hemmabruk – för den gröna omställningen
 
 

 

Inga kommentarer: