torsdag 3 april 2014

IPCC-rapporten talar för modern miljövänlig transportteknik med automatbanor som spårbilar, elbilar, spårbussar, liftar, linbanor och pendelbåtar

I förrgår hade vi styrelsemöte med Nätverket för spårbilar, KOMPASS, i Botkyrka. Vi presenterade oss som förening med 10-talet kommuner som medlemmar och vad som pågår i Sverige med Uppsala, Arlanda som närmast ett beslut om en spårbilsbana. Mycket handlar om första steget, eller en pilotbana för att övriga medlems kommuner ska komma igång. Det är Botkyrka, Sigtuna, Sundbyberg, Sundsvall, Södertälje, Tyresö, Umeå, Upplands Väsby, Uppsala, Värmdö och Framtidparken.

Spårbilen kommer men mest händer i utlandet som USA, Sydkorea, Arabemiraten.
När vi går igenom 2013 så ser vi ett innehållsrikt år med flera lokala såväl som internationella nyheter. KOMPASS har byggt en permanent utställning kring spårbilar vid Arlanda. I går var är ett möte med miljöföreträdare från landstingets trafik-, miljö och regionplanekontor bland annat. Utställningen ska användas som  mötes och utställningslokal  och för besökare. Utvecklingen på Uppsala testbana bär nu frukt och en kommersiell spårbilsbana invigdes i augusti i Suncheon i Sydkorea. Podcar City konferensen i Washington i höstas gav fördjupat samarbete mellan Sverige och USA kring hållbara transporter och spårbilar enligt det Memorandum Of  Cooperation, MOC som vi utarbetat tillsammans.

Inför supervalåret 2014 kommer många saker att hända.
Vi har ett öppet årsmöte den 8 maj där medlemskommuner och andra  intresserade är välkomna. Vi kommer att ha utfrågningar av partierna inför valet om deras syn på automatbanor och spårbilar. Den 3-5 september kommer den stora internationella spårbilskonferensen Podcar City, som förra året var i Washington, att  genomföras på Arlanda. Det kommer att lyfta fram  en teknik som kan förhindra ytterligare utsläpp av växthusgaser som är ett måste om vi ska klara tvåprocentsmålet för klimatutsläppen. Spårbilen kommer.
För övrigt åker jag nu in till Mälardalsrådets näringslivs- och FOU-utskott med möte på Victoria Tower i Kista om innovation och kreativitet i infto-, och kommunikationsföretag.


Inga kommentarer: