torsdag 24 april 2014

Kf i går kväll: Miljöbokslut möttes mycket positivt medan Årsredovisning fick skarp kritik både av kf och av revisorerna
Det är roligt när man kan ge beröm också som ärendet om Miljöbokslut för 2013 i kf i går.Malin Åberg Aas redovisade minskad oljeanvändning, andelen förnybart har ökat med 85 procent, minskad bränsleanvändning med 15 procent, solel på skolorna, dubblering av infartsparkeringar, matavfallsinsamling och restaureringen av Hemmesta sjöäng som år en pärla får fågel och fisk. Det är roligt när Vision Värmdö 2030 där jag var ordförande och som tog beslut i enighet följs upp och leder till positiva resultat.

Men det finns baksidor.
Utsläppen av växthusgaser är högre än snittet i länet, även de minskat sedan 1990, ökningen av elenergi var var 12.5 procent och målet för gång- och cykelvägar har inte uppnåtts. Men det är själva processen med Miljöbokslut som är viktigast med uppföljning varje år. Eloge till Alliansen och Mp.

Årsredovisningen gick det sämre för
Det är ett bra resultat på 120 miljoner men den samlade bedömningen är att nämnder och styrelser inte uppfyllt målen inom de ekonomiska ramarna, skriver revisorerna i revisionsrapporten. Budgetavvikelserna är omfattande för SocN, Samhällsplanering N, Vård och omsorgsN och Utbildningsstyrelse med underskott på mellan 10 och 16 miljoner kronor. Inte bra.

Slussen står stilla på morgnarna och något måste göras när det snart bli ännu fler bussar när Saltsjöbanan stannar i Henriksdal och matarbussar ska sättas in. Landstingets trafikkontor och Christer G Wennerholm. Va gör ni?

Informativ, positiv och synlig annons från Centern om EU-valet i DN Statistiskt är du Centerpartist.
För övrigt passar det bra nu när vi åker till Europadagarna i Göteborg i helgen och slipar argumenten.


Inga kommentarer: