lördag 12 april 2014


Svar till SVT på frågor inför EU-valet

Presentera dig själv:
 Nedlokaliserad norrläning, jur.kand. i Uppsala. Lic. i internationell rätt i Genève.  Fullmäktigeledamot  i Värmdö, landstingsledamot och vice gruppledare i Stockholms läns landsting, ordf. för Nej till EU under folkomröstningen, EU-parlamentariker ( C ) 1995-1999. Ordf.  för Nätverket för spårbilar,KOMPASS, med ett 15 tal aktiva kommuner i Sverige.

Varför ska man välja Dig till EU-parlamentet:
 Konstruktiv EU-kritiker

Beskriv dina tre viktigaste frågor i EU-valet
1.Mer samarbete -mindre EU-stat
2. Högre klimat, energi- och miljökrav i  EU med 50,50,50 dvs 50 procent minskade utsläpp, 50 procent mer förnybart och 50 procent ökad energibesparing till 2030.
3.Ett flexibelt EU med rätt för länder att välja vad man vill delta i och återföra makt från EU, som t.ex rovdjursjakt. Undantag från euron. Personlig Integritet  öppenhet och fri rörlighet före efterforskad identitet, sekretess och gränskontroll.
För övrigt åker jag nu in till valledarutbildning med länscentern på Scandic Ariadne i Ropsten. Alltid roligt, och tro inte att du kan allt även om du varit med ett tag...


Inga kommentarer: